Danh mục: Infina

Infina là ứng dụng Fintech giúp người dùng có thể tiết kiệm, đầu tư (Trái phiếu, Cổ phiếu, BĐS) với số tiền chỉ từ 200K. Infina ứng dụng công nghệ trong mọi thao tác giúp người dùng thực hiện việc tiết kiệm, đầu tư hoàn toàn online và đơn giản.