Những điều bạn cần lưu ý khi tham gia Bảo hiểm liên kết đầu tư

Tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm mà còn mở ra khả năng tham gia vào các quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vượt trội, không thể loại trừ các rủi ro có thể xảy ra.

Những điều bạn cần lưu ý khi tham gia Bảo hiểm liên kết đầu tư

Những điều bạn cần lưu ý khi tham gia Bảo hiểm liên kết đầu tư

Rủi ro và lợi nhuận trong đầu tư

Thị trường đầu tư luôn biến động, mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng – nhà đầu tư phải đối mặt với khả năng thua lỗ. Công ty bảo hiểm không thể đảm bảo mọi hoạt động đầu tư đều đúng và sinh lợi. Vì vậy, khách hàng cần lưu ý các vấn đề sau khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư:

Lựa chọn sản phẩm phù hợp

Khách hàng nên dựa vào điều kiện tài chính và nhu cầu của bản thân và gia đình để chọn loại sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư phù hợp.

Ủy thác đầu tư cho chuyên gia

Thay vì tự mình đầu tư, khách hàng có thể ủy thác việc này cho các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và chuyên môn cao từ các công ty quản lý quỹ. Các công ty bảo hiểm sẽ quản lý đầu tư thông qua các chuyên gia này.

Mức độ rủi ro của quỹ đầu tư

Các công ty bảo hiểm đưa ra nhiều quỹ đầu tư với mức độ rủi ro khác nhau để khách hàng lựa chọn. Khi quỹ đầu tư hoạt động tốt, khách hàng sẽ hưởng lợi, nhưng nếu quỹ đầu tư giảm giá trị, quyền lợi bảo hiểm của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng mà không có sự bù đắp từ công ty bảo hiểm.

Hiểu biết về đầu tư

Khách hàng nên trang bị cho mình kiến thức cơ bản về đầu tư, mặc dù không nhất thiết phải là chuyên gia. Hiểu biết về đầu tư sẽ có lợi cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư.

Lưu ý đến lãi suất và rủi ro

Khi tham gia đầu tư, khách hàng nên chú ý đến hai yếu tố quan trọng: lãi suất đầu tư và khả năng thu hồi vốn (mức độ rủi ro). Những dự án có mức độ rủi ro cao thường có khả năng thu lợi nhuận cao, trong khi những dự án có rủi ro thấp lại có lãi suất thấp hơn.

Tổng hợp lợi ích bảo vệ, tích lũy và đầu tư

Bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm kết hợp ba yếu tố: bảo vệ, tích lũy và đầu tư. Sản phẩm này còn tích hợp các sản phẩm bổ trợ nhằm tối đa hóa lợi ích cho người tham gia trong cùng một hợp đồng. Hiểu rõ sản phẩm sẽ giúp khách hàng tránh được nhiều rủi ro và đem lại quyền lợi bảo hiểm tối đa cho bản thân và gia đình trong tương lai.