Thông tin liên hệ

  1. Tên: Nguyễn Ngô Hoài Bắc
  2. Địa chỉ: 14 Kim Liên 2, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
  3. Tel: 0918198986
  4. Zalo: 0918198986
  5. Facebook: fb.com/hoaibac.nguyenngo
  6. Email: hoaibacdn1983@gmail.com
  7. Website: https://vedautu.com/