Lãi suất tiền gửi các nước

Lãi suất âm nghĩa là người gửi phải mất tiền khi gửi.

Investing.com