Lợi nhuận thật sự của Chứng chỉ tiền gửi Infina

Hiện trên Infina có kênh đầu tư với lợi nhuận khá tốt, đó là Chứng chỉ tiền gửi Infina với lãi suất công bố là 8,5 %/năm (09/2021). Con số này là rất hấp dẫn khi so với gửi tiết kiệm ngân hàng là 5,5-6,0%, Quỹ trái phiếu 6-8%. Tuy nhiên khi mua chứng chỉ tiền gửi chúng ta phải trả các khoản Phí và thuế, do đó con số lãi thực nhận sẽ còn bao nhiêu?

Các khoản phí và thuế khi mua Chứng chỉ tiền gửi Infina (CCTG)

  1. Phí quản lý: 0,48 %/năm, do Infina quy định.
  2. Thuế thu nhập cá nhân: 5% x Lợi nhuận, do Nhà nước quy định. Khoản này thì Infina thu rồi nộp lại cho nhà nước.
Ví dụ cụ thể: Anh A mua CCTG với số tiền là 10.000.000đ, lãi suất đến cuối kỳ là 8,5%/năm.

  • Số tiền lãi khi đáo hạn là: 10.000.000 x 8,5% = 850.000đ
  • Phí quản lý: 10.000.000 x 0,48% = 48.000đ
  • Thuế thu nhập cá nhân: (Lợi nhuận – Phí) x 5% = (850.000 – 48.000) x 5% = 40.100đ

Vậy số tiền lãi thực nhận của anh A đến khi đáo hạn là: 850.000 – 48.000 – 40.100 = 761.900đ

Suy ra lãi suất thực nhận là: 7,62%.

Trong trường hợp bạn bán CCTG trước ngày đáo hạn thì lãi sẽ tính theo số ngày thực tế nắm giữ. Giả sử bạn nắm giữ được 200 ngày thì lãi suất sẽ là (200 x 8,5) : 365 = 4,66%, phí quản lý (200 x 0,48) : 365 = 0,26%

  • Số tiền lãi khi đáo hạn là: 10.000.000 x 4,66% = 466.000đ
  • Phí quản lý: 10.000.000 x 0,26% = 26.000đ
  • Thuế thu nhập cá nhân: (Lợi nhuận – Phí) x 5% = (466.000 – 26.000) x 5% = 20.900đ
  • Tiền lãi: 466.000 – 48.000 – 20.900 = 397.100đ

Bạn có thể tìm hiểu thêm kiến thức về Quỹ đầu tư trước khi đầu tư

Lấy mã giới thiệu Infina