Các loại phí khi dùng Finhay

Các loại phí khi dùng Finhay mà có rất nhiều người khi đầu tư không nắm, cho đến khi rút tiền mới tá hỏa “sao phí lắm thế”, “ôi, lãi không bao nhiêu mà phí còn nhiều hơn cả lãi”…

Nắm đầy đủ các loại phí sẽ giúp bạn chủ động được trong tính toán lãi/lỗ, thời điểm mua/bán và không phải “Bất ngờ chữ Ơ kéo dài”

Phí đăng ký

Là phí khi đăng ký mở tài khoản Finhay. Như tất cả các ứng dụng tài chính khác thì phí này trên Finhay là 0đ, free.

Phí nạp tiền

Là phí khi bạn nộp tiền vào Tài khoản Finhay, miễn phí. Tuy nhiên bạn lưu ý có thể bạn sẽ mất phí chuyển khoản của ngân hàng bạn đang sử dụng.Phí bảo trì

Là phí mà Finhay sẽ thu trực tiếp từ bạn để dành cho việc duy trì, quản lý… tài khoản của bạn. Phí này sẽ được thu hàng tháng vào ngày 01 mỗi tháng. Khoản phí này sẽ tính dựa trên Tổng tài sản bạn có trên Finhay tại thời điểm tính toán gồm: Tích lũy+Đầu tư+Cửu Long và Hạng thành viên. Cụ thể gồm có 3 mức phí như sau:

 1. Tổng tài sản dưới 1.000.000đ hoặc hạng thành viên mới: phí 0,09 %/tháng, thu tối đa 1.100đ/tháng.
 2. Tổng tài sản từ 1.000.000 – 5.000.000đ hoặc hạng Đồng : phí 0,09 %/tháng, nhưng chỉ thu tối đa 2.200 đ/tháng
 3. Tổng tài sản từ 5.000.001đ – 49.999.999đ hoặc hạng Bạc: phí 0,07 %/tháng, nhưng chỉ thu tối đa 7.700 đ/tháng
 4. Tổng tài sản từ 50tr hoặc hạng Vàng: phí 0,05 %/tháng, thu tối đa 22.000 đ/tháng.

Phí sẽ trừ vào tài sản nào trên Finhay? Thứ tự ưu tiên như sau: Đầu tư, Tích lũy KKH, Tích lũy có kỳ hạn/Cửu Long (khi đáo hạn).

Ví dụ, tại thời điểm tính phí bảo trì tài sản của bạn trên Finhay có là Tích lũy 1tr, Đầu tư 1tr, Cửu Long 1tr = 3tr, -> Dưới 5tr.

Phí = 0,09% x 3.000.000 = 2.700đ > 2.200đ, nên chỉ thu tháng này của bạn là 2.200đ

Số tiền sẽ tự động trừ vào thứ tự ưu tiên ở trên, ở đây gói Đầu tư

Phí rút

Phí rút tiền đầu tư Finhay (các cấu trúc, chứng chỉ quỹ)

Các loại phí khi dùng Finhay

Phí rút tiền trên Finhay

Phí rút tiền đầu tư Finhay là phí khi bạn rút tiền từ các gói đầu tư trên Finhay về tài khoản ngân hàng của mình. Phí này tính dựa theo số ngày mà bạn đã đầu tư vào. Cụ thể:

 • Dưới 3 tháng: 1.39%
 • Từ 3 tháng tới dưới 6 tháng: 0.99%
 • Từ 6 tháng tới dưới 12 tháng: 0.79%
 • Từ 12 tháng tới dưới 18 tháng: 0.49%
 • Từ 18 tháng trở lên: Miễn phí

Đây là loại phí mà các Quỹ quy định Finhay chỉ là người thu hộ.

Ngoài ra Thời gian rút miễn phí có thể sẽ ngắn hơn tùy vào hạng thành viên của bạn:

 • Thành viên mới và Đồng: sau 18 tháng
 • Bạc: sau 9 tháng
 • Vàng: sau 6 tháng

Lưu ý:

Phí áp dụng riêng lẻ cho từng lần nạp tiền của bạn chứ không phải tính từ lần nạp đầu tiên. Và ngày đầu tư ở đây là ngày mà mua chứng chỉ quỹ thành công chứ không phải ngày bạn nộp tiền.

Ví dụ bạn đầu tư vào Báo gấm: lần 1 ngày 01/01/2020 là 1.000.000đ, lần 2ngày 10/07/2020 là 1.000.000đ, ngày 02/01/2021 bạn rút tiền. Vậy số phí sẽ áp dụng như sau:

 • Lần 1: trên 12 tháng -> phí 0,49%, lần 2 thuộc khoảng 3- 6 tháng -> phí 0,99%
 • Giả sử tại thời điểm rút số tiền lần 1 hiện đang là 1.100.000, lần 2 là 1.200.000đ
 • Phí = 1.100.000 x 0,49% + 1.200.000 x 0,99% = 6.578đ

Phí rút theo hình thức rút:

 • Rút nhanh: 9.900đ/lần, thời gian hoàn thành tối đa 3-7 ngày
 • Rút thường: Miễn phí, thời gian tối đa 7-10 ngày.
Các loại phí khi dùng Finhay

Phí theo hình thức rút

Phí rút tiền Tích lũy Finhay

Miễn phí rút tất cả các gói tích lũy trên Finhay và không tính thuế TNCN.Thuế thu nhập cá nhân

Là thuế thu trực tiếp trên tổng số tiền bạn rút. Thuế này Finhay thu và nộp lại cho Cơ quan thuế. Theo quy định của pháp luật VN thì đây là loại thuế bắt buộc, tùy theo mỗi hình thức đầu tư sẽ mức thuế khác nhau. Trên Finhay mức thuế là 0,1% trên số tiền rút.

Như ví dụ trên: Thuế TNCN = 2.300.000 x 0,1% = 2300đ

Phí chuyển đổi

Là phí khi bạn chuyển đổi tài sản từ nơi này sang nơi khác trên các sản phẩm của Finhay như chuyển từ Đầu tư sang Tích lũy và chuyển đổi từ cấu trúc này sang cấu trúc khác (vd như từ Voi sang Báo). Được tính tương tự như khi bạn rút tiền, gồm phí rút và thuế TNCN, cụ thể:

 • Dưới 3 tháng: 1.39% + TNCN
 • Từ 3 tháng tới dưới 6 tháng: 0.99% + TNCN
 • Từ 6 tháng tới dưới 12 tháng: 0.79% + TNCN
 • Từ 12 tháng tới dưới 18 tháng: 0.49% + TNCN
 • Từ 18 tháng trở lên: Miễn phí + TNCN

Với hạng Bạc, bạn sẽ được ưu đãi 1 lần/tháng với mức phí 0,5% + TNCN

Với hạng Vàng, bạn sẽ được ưu đãi 1 lần/tháng 0% + TNCN

Tổng cộng Biểu phí Finhay mà bạn phải nhớ

 1. Phí bảo trì
 2. Phí rút
 3. Phí theo hình thức rút (nhanh hay chậm)
 4. Thuế TNCN
 5. Phí chuyển đổi

Đọc thêm: Mới dùng Finhay thì đầu tư hay tích lũy? Đầu tư như thế nào để hiệu quả