Danh mục: Finhay

Finhay là ứng dụng Fintech giúp người dùng có thể tiết kiệm, đầu tư với số tiền chỉ từ 50K. Finhay ứng dụng công nghệ trong mọi thao tác giúp người dùng thực hiện việc tiết kiệm, đầu tư hoàn toàn online và đơn giản.